Behandlingar

1.Ortopedisk Manuell Terapi (OMT): är ett specialistområde inom sjukgymnastiken som omfattar diagnostik och behandling av smärta och andra symtom orsakade av skador och sjukdomar i rörelsesystemet. Utgående från en helhetssyn görs en analys av patientens sjukhistoria, smärt- och funktionsstatus.

En manuell undersökning omfattar systematiskt, specifikt riktade rörlighets- och smärtreproduktions- respektive avlastningstester av leder, muskler och nerver i rygg och extremiteter.

Med utgångspunkt från funktionsanalysen, där även kompletterande undersökningar vägs in, upprättas, i samråd med patienten, en behandlingsplan som innehåller specificerade del- och slutmål. Behandlingen kan bestå av smärtlindrande, rörelseökande och stabiliserande åtgärder som t.ex. mjukdelsbehandling, muskeltöjning, mobilisering, manipulation och stabiliseringsträning.

Åtgärder kan, i det akuta skedet, vara specifikt riktade till enskild led eller symtomgivande struktur eller mer generellt omfattande utgående från patientens kliniska bild. Subakut kompletteras den manuella behandlingen med specifikt riktad funktionsträning under handledning och som egenaktivitet, i syfte att förhindra återfall.

 

2. LASER: Lågeffektlaserbehandling är en riskfri och smärtfri metod att behandla smärttillstånd, svårläkta sår, inflammationer m.m.

Historik
    Redan 1967 kom den första medicinska rapporten om att viss typ av laserljus har stimulerande effekter på celler och vävnad.

Vad är en laser?
    En laser är en ljuskälla som avger ytterst rent ljus. Med rent ljus menas här att ljuset har en enda våglängd, på samma sätt som att ljudet från en flöjt har en enda ton och därmed är renare än ljudet från exempelvis en burk med stenar som skakas. Laserljuset har - precis som en flöjtton - långa sammanhängande vågor. Lasrar kan göras starka eller svaga.

Vad är medicinsk laser?
    Lasrar inom medicinen är av många olika slag men de kan indelas i två huvudgrupper:

    1. Starka lasrar som skär och bränner.
    Dessa lasrar kallas ofta för kirurgiska lasrar.

    2. Svaga lasrar som stimulerar cellfunktioner.
    Sådana lasrar kallas ofta för biostimulerande
    lasrar eller lågeffektslasrar. Det internationella
    namnet är vanligen Low Level Laser Therapy (LLLT).

Vad behandlas med lågeffektslaser?
    Olika lasertyper påverkar vävnad och celler på olika sätt. Vad som kan behandlas beror därför på vilken eller vilka lasertyper terapeuten har tillgång till.

Medicinsk laser - biostimulering
Medicinsk laser är ett mycket intressant alternativ istället för piller och medikamenter för den som har värk, inflammationer, akuta skador och vissa andra sjukdomar av kronisk natur.

Hur går behandling till?
Laserljuset kommer ut från en så kallad prob (liknar en penna). Man håller då bara änden av proben mot det ställe där man behandlar. Beroende på lasertypen i fråga så tränger ljuset in mellan 1 och 5 cm i vävnaden. Allt efter hur djupt in problemet sitter och på hur stor yta man behandlar över så tar en behandling mellan någon minut och en halvtimme.

Vad kan behandlas?
Olika laserar är bra på olika problem.
Den infraröda superpulsade 904 nm lasern (som jag har)är bra på problem av djupare slag såsom smärttillstånd och inflammationer i leder, muskler och senor. Exempel är onda ryggar, axlar, knän, tennisarmbågar eller idrottsskador, oavsett om problemen uppstått genom förslitning, överbelastning eller annan orsak.


Gör det ont?
Nej, snarare tvärt om. Laserbehandling är mycket avslappnande. Däremot kan det hända att en smärta kan öka eller uppträda 6 - 24 timmar efter en behandling. Detta beror på att laserljuset sätter igång läknings-processer. Det är bra om så sker för då vet man att patienten reagerar på behandlingen och det gör inte alla. Se nedan. Speciellt vid problem av mer kronisk natur kan denna igångsättningssmärta uppträda. Den brukar gå över efter någon dag men kan i enstaka fall stanna längre.

  1. Hur ofta och hur många gånger?

Man brukar behandla tätare i början (var 2:e - var 7:e dag) och sedan med allt längre intervall när läkningen kommer igång. En behandlingsomgång kan sträcka sig över 1 - 15 behandlingar beroende på patientens mottaglighet och på hur länge problemet funnits samt typen av problem. Kroniska problem kräver i regel fler behandlingar än akuta problem och skador.

Finns det några risker?
Nej, inte i något avseende och heller inte för ögonen. Skyddsglasögon behövs i regel inte. Kan man äta mediciner? Ja. Mediciner brukar inte vara negativa att kombinera med laserbehandling.

Bör man iaktta något efter behandlingen?
Ja. Laserljuset ger ofta en direkt smärtlindring. Då är det viktigt att veta att smärtan kan komma från en skada som i regel kan ha resulterat i en inflammation. Smärtan hindrar då en överbelastning och laserns smärtlindrande effekt kan därför leda till överbelastning med en försämring som följd. Det är därför mycket viktigt att patienten inte belastar leden, senan etc innan terapeuten ger klartecken.

Vad är chansen att bli bra?
Alla reagerar inte lika på laserbehandling. Man märker i regel en reaktion inom 1 till 5 gånger. Vissa reagerar starkt och nästan omgående, andra behöver fler behandlingar. Ca 10 % reagerar inte alls eller så lite att man måste konstatera att laserbehandling inte är rätt metod. Vissa problem lämpar sig mer för laser än andra.

Var hittar jag mer infomation?
www.laser.se, här hittar du skrifter, studier, laserdebatt, kliniker osv. Se även Svenska Laser-Medicinska Sällskapet och LaserWorld, som är en internetguide för medicinsk laser. Se också dr Jan Tunérs artikel Laserterapi och vetenskap

 3. AKUPUNKTUR:

4. FMT: Manuell terapi innebär att man jobbar med sina händer när man behandlar. Inom manuell terapi finns det flera olika inriktningar varav Funktionell Manuell Terapi (FMT) är en.

FMT består av enkla och praktiskt användbara metoder vid undersökning och behandling av leder, nerver och muskler.
FMT innehåller tekniker från många olika skolor där vi plockat ut russinen i kakan. Tonvikten läggs på att återställa funktion istället för att titta för mycket på detaljer. Diagnostiken är enkel, rationell och välstrukturerad.
Konceptet bygger på att nervsystemet är en enda kontinuerlig vävnad som skall ha ett visst mått av rörlighet och cirkulation för att fungera bra och att man dessutom kan påverka smärta och funktion via manuell behandling av nervsystemet och de vävnader som angränsar mot det.
Lederna behandlas ofta först för att säkerställa möjligheten för nervsystemet att röra sig och sedan behandlas själva nervsystemet för att optimera denna rörlighet och öka cirkulationen.
Då behandlingen utförs på detta sätt släpper vanligen muskulär skyddsspasm. Om inte adekvat avslappning sker, behandlas nu musklerna för att återställa normal spänning genom att utnyttja en del av kroppens inbyggda reflexmekanismer.

 

5. Manipulation:

en behandlingsteknik där man med olika behandlingsgrepp normaliserar rörligheten och funktionen i leder. Här använder man mycket specifika handgrepp som utförs med hög hastighet, litet rörelseutslag och med så lite kraft som möjligt.

 

6. Mobilisering:

 ett alternativ till manipulation. Vid mobiliseringen tas mycket specifika och lednära handgrepp som sedan utförs långsamt till skillnad från manipulationen. Även mobiliseringen används för att normalisera ledrörligheten och återvinna funktionen och därmed minska smärtan.

 

7. Nervmobilisering:

Nervsystemet är en kontinuerlig vävnad som kräver cirkulation för att fungera Denna vävnad ska också ha ett visst mått av rörlighet. Nervmobilisering är en metod som med antingen passiva eller aktiva rörelser får nerver att röra sig gentemot omgivningen.
Detta ger flera effekter på nerven bl.a bättre cirkulation och därmed snabbare läkning. Genom manuella tekniker kan man påverka dess funktion och smärta. Även lämpliga som hemövningar. De manuella teknikerna är skonsamma och utförs med minsta möjliga kraft i ofarliga positioner. De är effektiva med bestående resultat och utförts med minsta möjliga smärta och obehag för patienten.

 

8. Rehabilitetsträning:

Här ställs alltid patientens styrka i relation till rörligheten och övningarna kan bestå av såväl muskeltöjning som specifik eller allmän styrke- och konditionsträning.

9. Råd om Ergonomi: och hur du skall klara ditt vardagliga liv är andra viktiga delar som diskuteras. Jag har god kunskap i att göra arbetsplatsanalyser och i att åtgärda eventuella problem. 

10.Triggerpunktsbehandling

används för att minska lokal smärta men även smärtutstrålning. De spända muskelsträngarna behandlas med flera olika metoder där muskeltöjning är en gemensam komponent.

*Muskeltöjning (stretching) används för att minska muskelspänning och normalisera rörlighet och funktion.

 

* Tens: Smärtlindring med hjälp av elektrisk stimulering.

* Personlig träning: Målsättning och stöd i funktionell träning  på ditt gym.

 

11 Klassisk massage av muskler och bindväv

för att mjuka upp vävnaden, minska muskelspänning samt öka cirkulationen. Dessa effekter gör massagen mycket effektiv i smärtlindrande syfte.

Arbetsmetoder vid Massage
Jag arbetar med kroppens mjukdelsvävnader. Det vill säga muskler, hud och bindväv.
Arbetsmetoderna varierar från lättare beröring avslappningssyfte till tuffare tekniker och direkt behandling av t.ex. muskulära skador eller smärttillstånd.
Det viktigaste är att alltid anpassa tryck, tempo och greppvariation utifrån ditt behov, smärttröskel och eventuella problem. En massage ska upplevas behaglig, oavsett om den är lätt eller tuff.

 

Svensk klassisk massage har många goda effekter på stela och trötta muskler så som att påskynda läkning och återhämtnings-processer, begränsa ärrbildning och bindvävstillväxt i muskulära skador, ge en ökad muskulär avslappning och elasticitet samt ha en lugnande effekt på nervsystemet.
Dessutom gör massagen så att en muskel som blivit uttröttad av arbete återhämtar sig fortare än om den bara får vila, samt motverkar och minskar bindväv som alltid bildas i orörliga och skadade muskler.
Den klassiska svenska massagen är allmänt smärtlindrande, lugnande och antas höja prestations och koncentrationsnivåerna.
I vissa fall räcker det med en behandling och ibland kan det behövas ett par behandlingar innan man känner sig bra. Detta är olika från person till person, beroende på hur länge du har haft "smärtan" eller vad den beror på.
Många går på massage regelbundet för att underhålla kroppen och på så sätt undvika eller minska smärtan. Massage rekomenderas 1-2ggr/mån för välbefinnandet.
vslappnande massage
Löser upp muskelspänningar och ökar syresättningen i kroppen utan att gå på djupet. All behandling är individuella utifrån kundens behov.
Vid första massagetillfället går vi igenom vart ditt problemområde sitter eller var du upplever värk/smärta. Sedan utförs den behandling som passar för att lindra eller få bort smärtan eller ”problemet”. Du behöver inte ha några problem eller ha ont någonstans för att komma på massage.

 
Behandlande massage. 
Behandlar muskelspänningar, muskelförkortningar och muskelknutar. Massagen fungerar både i akut och i förebyggande syfte

Du bör avstå från massage vid:
• Feber/infektioner
• Färska frakturer
• Diskbråck
• Akut trauma mot kotpelare
• Elakartad tumör
• Reumatiska sjukdomar som påverkar halsryggraden
• Sjukdomstillstånd i vertebralarär
• Uttalad benskörhet
 
Men om man har rådfrågat en legitimerad läkare så kan man få massage bla. vid:
• Hjärt och kärlsjukdomar
• Kärlproblem som åderbrock, proppar, åderförkalkning och inflammation i kärl
• Graviditet (man ska inte bli masserad dom första 3 månaderna)
• Akut trauma mot kroppens mjukdelar
• Cortisonbehandling
• Medicinering med propplösande och blodförtunnande medel

Vad är massage bra för?
Massage är bra för mycket. Men den primära effekten är att lösa upp spänningar i musklerna. Om Du har mycket spänningar i kroppen och inte gör något åt det, får Du lätt besvär och smärtor i rörelseapparaten. Musklerna blir helt enkelt stela. För att inte tala om spänningshuvudvärk och sömnsvårigheter som kan uppstå.
Med massage blir musklerna mjuka, smidiga och mer elastiska. Rörelseförmågan blir många gånger mycket bättre! 

Massage ger ökad blodcirkulation därför att fler kapillärer vidgas. Då ökar också musklernas näringsupptag eftersom blodet lättare flyter på. Blodet ska ju hjälpa till att transportera näring till alla kroppens organ. Det ska också hjälpa till med att transportera bort slaggprodukter som kroppen behöver göra sig av med. (Det är därför som Du ofta blir kissnödig efter en behandling). 
Massage ökar även lymfcirkulationen. Lymfkärlssystemet huvuduppgift är att transportera bort vävnadsvätska ifrån cellens omgivning, som inte har hunnit tränga tillbaka till blodet efter näringsutbytet.
Massage sänker temporärt blodtrycket.
Stresshormonerna minskar (adrenalin och noradrenalin produceras av binjurarna) Medan stresshormonerna minskar så finns det andra hormoner i kroppen som ökar sin utsöndring. Då tänker jag först och främst på endorfiner, som även kallas för "kroppens eget morfin" Med mycket endorfiner i kroppen känns smärtan mindre. Jag tänker även på "lugn & ro hormonet", oxytocin. Detta hormon gör att Du lättare känner Dig lugn, avspänd och mindre orolig.

Välkommen

Välkommen till www.carinssjukgymnastik.se.

##FACEBOOK-LIKE#

 

0735373369